FITNAH HARTA

Termasuk fitnah pada zaman ini adalah fitnah harta benda dunia yang banyak menguasai hati manusia Sehingga mereka lebih mengutamakan dan mendahulukankannya daripada menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mempedulikan dengan cara apa sekalipun dengan memperolehi harta benda itu dengan yang halal atau yang haram.
Adapun faktor pendorongnya adalah hawa nafsu yang diciptakan untuk selalu mencintai harta benda dunia. Akibatnya, banyak sekali orang yang terperosok ke dalam perbuatan yang haram. Pada hari ini banyak kita ditemukan dengan orang-orang yang berbangga-bangga dan bermegah-megah serta menunjuk-nunjuk dengan harta yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.” (At-Takatsur: 1)
“Dan mereka berkata: "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab". (Saba': 35)
Betapa ramai orang-orang yang tergoda dengan harta benda dunia. Dan betapa banyak pula orang-orang yang bertanya-tanya bagaimana si Fulan dapat mengumpulkan harta sebanyak itu hingga ia menjadi orang kaya raya dan dapat membangun istana-istana yang besar-besar, memiliki ini dan memiliki itu di dalam dan luar negeri sehingga tidak terbilang banyak? Hingga ia pun berangan-angan dan akhirnya condong kepada harta dunia.
Dan betapa banyak pula orang yang terpedaya dengan cubaan harta ini. Mereka mengumpulkan harta tanpa peduli halal dan haram. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam perangkap riba, penipuan, suap-menyuap, dan lainnya selagi wang itu masuk. Semua itu kerana nafsunya kuat mendorong mengumpulkan harta. Sekalipun dengan cara mencuri, korupsi, menggelapkan harta negara tanpa hak dan lain-lain. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbanyak dan mengembangkan hartanya sehingga ia boleh seperti si Fulan dan si Fulan!!
Apabila telah memperoleh harta yang banyak, maka mereka habiskan untuk berfoya-foya dari negeri ke negara yang lain, memuaskan syahwat selagi mampu, mengenakan pakaian-pakaian yang disukai, tanpa memperhatikan batas halal dan haramnya lagi dn mereka melakukan sesuka hati kepada perkara-perkara yang terlarang sebagai pemuas nafsu binatang mereka.
Demikianlah musibah menjadi bertambah besar. Rasulullah s.a.w. telah menegaskan bahawa harta adalah cubaan. Dan yang beliau takutkan atas kita adalah harta dunia yang dibentangkan dan gemerlap dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan (bagimu) dan di sisi Allahlah pahala yang besar.” (At-Taghabun: 15)
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang telah menganugerahkan harta benda tersebut. Dan menjadi cubaan bagi hamba yang menerimanya. Apakah ia tergelincir ke dalam perkara haram disebabkan harta itu? Apakah ia membeli barang-barang terlarang kerana tidak puas dengan yang dibolehkan? Ataukah ia gunakan untuk memuaskan nafsunya sekalipun dengan perkara yang haram!?. mereka bakhil untuk urusan akhirat. bagi mereka hidup dan mati hanya sekali. Kubur, pahala dan dosa adalah masing-masing punya hal.
Misalnya setiap kali bepergian ke luar negeri, ia terjerumus ke dalam perkara haram, seperti meminum khamar, berzina, dan lainnya. Itulah fitnah besar pada zaman sekarang ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dari segala kejelekan tersebut.